DỰ ÁN 2MW LUNG LỚN – KIÊN GIANG

dự án 2mw lung lớn - kiên giang

KHỞI CÔNG: 10/2020

Qua khảo sát về bức xạ mặt trời, chúng tôi nhận thấy tỉnh Kiên Giang có tiềm năng rất cao trong việc triển khai dự án điện năng lượng mặt trời. Qua đó, chúng tôi đã hợp tác với Điện Lực để xây dựng dự án này.

Với diện tích gần 2ha, công suất 2MW, khi dự án đi vào hoạt động đã mang lại sản lượng điện trung bình lên đến 7,2 MW/ngày. 

TOÀN CẢNH DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Trả lời

0968228222