TÌM HIỂU HỆ NƯỚC NÓNG NLMT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng từ mặt trời để tạo ra nhiệt (không phải điện) có thể được sử dụng để đun nóng nước, sưởi ấm không gian, các quy trình công nghiệp hoặc thậm chí làm mát bằng năng lượng mặt trời.

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chính cho hành tinh của chúng ta vì nó chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho sự phát triển của thực vật (photosythesis) và cung cấp sự ấm áp làm cho hành tinh của chúng ta có thể sinh sống.

Về lịch sử, các thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời đã tồn tại hơn 100 năm, và thực sự có những tiến bộ đáng kể trong 20 năm gần đây. Công nghệ tiến bộ: trong công nghệ phủ hấp thụ, dẫn đến thu gom năng lượng mặt trời có thể chuyển đổi hoàn toàn> 50% ánh sáng mặt trời sẵn có cho nguồn cấp nước nóng trong nước. Một máy nước nóng năng lượng mặt trời là một trong những cách hiệu quả nhất để cắt giảm lượng khí thải carbon của hộ gia đình bằng cách giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch bẩn. Bằng cách bù đắp việc sử dụng điện, ga hoặc dầu sưởi, sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng có thể tiết kiệm tài chính bằng cách giảm chi phí năng lượng.

Soto by Apricus-Máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Chúng tôi cung cấp hai loại bộ thu năng lượng mặt trời:

Hệ sử dụng ống thu nhiệt: kết hợp các ống thu nhiệt với hiệu suất cao và khả năng truyền nhiệt nhanh, cung cấp một bộ thu có thể hoạt động hiệu quả trong hầu hết mọi khí hậu, cung cấp nước nóng cho dân cư hoặc các dự án sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời

Chi tiết

Hệ tấm phẳng: cung cấp nguồn cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời đáng tin cậy cho các ứng dụng dân cư và thương mại, nơi hệ ống có thể không phù hợp.

Để biết thêm thông tin về hệ tấm phẳng Apricus, bấm vào đây.

So sánh giữa hệt ống và tấm phẳng Apricus:

Trả lời

0968228222